top of page

Vallja nuk ka kombësi, nuk ka ngjyrë, nuk ka kufi dhe flet vetëm një gjuhë:

"Gjuha e trupit"